counters
hisoparty

Mothers are person of life. คุณปุณณภา เตชะโรจน์กุล เด็กหญิงอธิชา เตชะโรจน์กุล เด็กหญิงวนัสนันท์ เตชะโรจน์กุล

3 months ago

ความหมายคำว่า ‘แม่’ ในแบบฉบับของคุณ
          “สำหรับอ้อม ความหมายของคำนี้คงเปรียบเสมือนการที่เราให้คุณค่ากับคนที่อยู่รอบๆ ตัว ด้วยการให้ความรัก ความเมตตา ความห่วงใย และความอบอุ่น ซึ่งนอกเหนือจากที่เรามีสิ่งเหล่านี้ให้กับลูกๆ แล้ว เรายังมีให้กับพนักงานของเราทุกคน เพราะจะพยายามปลูกฝังเรื่องที่ดีต่างๆ เพื่อให้เขาได้รับสิ่งดีๆ จากเราเสมอค่ะ”

คุณแม่ในแบบของลูกๆ
          “อ้อมเป็นคุณแม่ที่ออกแนวเข้มงวด จะต้องให้เด็กๆ อยู่ในกรอบที่วางไว้เสมอค่ะ อย่างเช่น ต้องรู้จักมีวินัยในการทำกิจวัตรประจำวัน เพื่อฝึกเขาและพยายามไม่ให้เขามีอิสระมากเกินไป ซึ่งอ้อมก็ยังใช้การเลี้ยงดูแบบหัวโบราณ ด้วยความที่เราค่อนข้างให้ความสำคัญในเรื่องมารยาท การนอบน้อมถ่อมตน จะสอนลูกๆ ให้รู้จักให้ความเคารพทุกคนเสมอ อย่างเช่น การสวัสดีทุกครั้งทั้งการพบเจอและการสวัสดีก่อนกลับ เพื่อปลูกฝังให้ลูกๆ มีความเคารพต่อผู้ใหญ่ เพราะตัวเราเองเติบโตมากับคุณป้าที่เป็นผู้ใหญ่มากๆ ท่านจะสอนเรื่องขนบธรรมเนียมมารยาท ปลูกฝังให้เราเห็นความสำคัญในเรื่องนี้เสมอ ซึ่งแม้ว่าอ้อมจะให้ลูกๆ เข้าเรียนในโรงเรียนอินเตอร์ฯ แต่ก็ยังให้เขาพยายามศึกษาเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ที่เป็นมารยาทในแบบของไทยค่ะ”

อยากเห็นเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่แบบใด
           “อยากให้เขามีความรับผิดชอบทั้งต่อตัวเองรวมไปถึงสังคม รู้จักเป็นคนที่มีระบบและมีระเบียบในการบริหารจัดการชีวิตตัวเอง รู้จักมีการวางแผนและมองอนาคตในวันข้างหน้า เพื่อในวันที่เขาเติบโตขึ้นจะสามารถดูแลตัวเองได้โดยไม่เป็นภาระให้กับใครค่ะ”

กิจกรรมที่ทำด้วยกัน
          “อ้อมปลูกฝังให้ลูกๆ รักการทำบุญค่ะ จะพาเขาไปปล่อยปลา ปล่อยโค สวดมนต์ สอนธรรมะ สอนให้เรียนรู้วัฒนธรรมอยู่เสมอ สำหรับกิจกรรมอื่นๆ ก็จะพากันดูหนัง ดูซีรีย์เกาหลี พาออกกำลังกาย ดื่มนมบ่อยๆ เพราะอ้อมอยากให้ลูกๆ ตัวสูง นอกเหนือจากนี้เวลาไปพักผ่อนต่างจังหวัด ก็จะพากันว่ายน้ำ และในทุกๆ วัน ช่วงเวลาห้าโมงเย็นจะเป็นเวลาของการรับประทานอาหาร เพื่อเตรียมตัวเข้านอนตอนสามทุ่ม และเราก็จะหอมแก้มกันก่อนนอนทุกวันค่ะ”

สิ่งที่อยากให้เขาจดจำและพยายามปลูกฝัง
          “จริงๆ ต้องบอกว่าเรามีความโชคดีที่เราได้เกิดมาในพระพุทธศาสนาทำให้เรามีสิ่งที่พยายามปลูกฝังเขาได้เสมอนั่นคือการทำบุญ สวดมนต์ ไหว้พระ การเป็นคนดีและเคารพผู้ใหญ่ ปลูกฝังให้เขาให้เกียรติผู้อื่น ทั้งแม่บ้านหรือพี่เลี้ยง หรือแม้แต่ทุกๆ คนที่เขาพบเจอ เราจะสอนให้เขามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เข้ากับคนได้ง่าย เป็นเด็กที่กล้าแสดงออก กล้าทำกิจกรรม รวมทั้งอยากให้เขามีวินัยในการเรียน มีวินัยในการใช้ชีวิต ตั้งใจเรียนให้ได้ดี ทำสิ่งต่างๆ ที่ดีให้เคยชินเหมือนกับว่านี่คือ Routine ในชีวิตประจำวัน และอ้อมจะปลูกฝังในการพูดตั้งแต่เขายังเล็ก ให้เป็นคนพูดจาไพเราะทุกครั้ง ซึ่งเขาก็ติดเป็นนิสัยกระทั่งตอนนี้ เวลาเจอผู้ใหญ่เขาก็จะพูดมีหางเสียงทุกคำ และสอนให้เขาเป็นคนไม่หวงของ และรู้จักแบ่งปันให้ผู้อื่นเสมอค่ะ”  

ขอบคุณกันและกัน
          คุณอ้อม: “ปีนี้น้องจีซังก็อายุ 6 ขวบนะคะ น้องยู่อี่ 10 ขวบนะคะ วันนี้เราก็ได้มาถ่ายนิตยสารไฮโซปาร์ตี้ครบรอบ 18 ปี ซึ่งปีนี้เราก็จะมีความทรงจำที่ดีต่อกัน ว่าวันนี้น้องจีซังกับน้องยู่อี่เป็นเด็กที่น่ารัก เก่ง แล้วก็เป็นที่ภูมิใจของคุณแม่ แล้วก็ปะป๊ามากๆ เลยนะคะ อยากให้ปีต่อๆ ไป ขอให้พวกหนูเป็นเด็กที่เก่งแล้วก็เป็นเด็กที่น่ารักแบบนี้ตลอดทุกๆ ปีนะคะ”
          น้องยู่อี่/น้องจีซัง: “คุณแม่เป็นแม่ที่ดีที่สุดในโลกเลยค่ะ คุณแม่เป็นคนดีมากๆ เราทั้งคู่จะเป็นเด็กน่ารักแบบนี้ของปะป๊าและคุณแม่ไปตลอดค่ะ หนูรักคุณแม่นะคะ” 

Photo By : Veerapol
Author By : K_WONDROUS

SHARE    

SHARE